:
     
 

- 1895 .
: . " 1, ,
: +359894/663-946 Email:napredak@abv.bg
:
: , , , , "", "", "", , "", "",

  - 1945 .
: , ,
:+359890/395-715
:
:
" ", ,
  - 1915 .
: , ,
:+359885/928-166 Email:stefanovo.napredak1915@abv.bg
:
:
, , , , ,
  . - 1915 .
: , ,
:+379885/024-354 Email:kl.ohridski_1915@abv.bg
:
:
, ,
  - 1928 .
: , ,
: +359896/657-798 Email:chitalishte_nicolacorchev@abv.bg
:
:
, , " ", , ,
  - 1927 .
: , ,
: +359885/929-154
Email:mitka_bikarska@abv.bg
:
:
, "", , , , ,
 

- 1928 .
: , ,
:+359885928450 Email:svetla.vasilevav@abv.bg
:
: ,
" ", , ,

 

- 1916 .
: , ,
:+359885/924-905 Email:neli.doicheva@abv.abv.bg
:
:
„ ”, , , , ,

  - 1927 .
: , ,
: +359885/928-327
Email:d_asp@mail.bg
:
:
" ", , , , ,
  - 1905 .
: , ,
: +359885/928-578
Email:chitalishte_bl.gebrev@abv.bg :
:
, , " ", , , , //
  - 1928 .
: , ,
:+359885/928-416
Email: chitalishte_hr.botev@mail.bg
:
:
, " ", "", "", , -, - ,
  - 1928 .
: . 3- Ҕ, . , ,
: +359885/929-130
Email:varba_@abv.bg
:
:
, , , , "", , , ,
  - 1936 .
: , ,
:+359894/680-907
Email: darina_ananieva@abv.bg
:
:
" ", " ", , , ,
  - 1925 .
: , ,
:+359885/928-467 Email:toonii_31@abv.bg
:
:
,
  - 1927 .
: , ,
:+359895/932528 Email:nch_vladimir_1927@abv.bg
:
:
, ,
  - 2012 .
: .. "" - 3, , ,
:+359898/631276 Email:zunicta@abv.bg
:
:
, ,